Ma - vrij: 09:00 - 17:00
info@ecasso.nl
088 - 234 96 99

Aankoop van vorderingen

Aankoop van vorderingen 

Het is voor veel ondernemers een bekende praktijk: na het verrichten van uw werkzaamheden blijven de facturen onbetaald. Vanzelfsprekend drukken de uitstaande bedragen op uw liquiditeit en de tijd en moeite die gepaard gaan met de incasso leiden u af van uw kernactiviteiten.

Door uw onbetaalde vorderingen te verkopen beschikt u direct over liquide middelen en kunt u zich richten op uw kernactiviteiten en de verdere groei van uw onderneming. Een goede manier om uw blik weer op de toekomst te kunnen richten. Klik hier om uw vordering te koop aan te bieden >>

Hoe werkt het? 

In vijf simpele stappen van uw onbetaalde vordering af.

1. Vul gratis en vrijblijvend het aanmeldformulier in
2. Voeg de gevraagde documenten bij
3. Binnen 5 werkdagen reactie
4. Overeenkomen koopprijs en toesturen koopakte
5. Bij verkoop binnen 3 dagen geld op uw rekening

1. Starten

Vul uw gegevens in via het aanmeldformulier.

2. Specificatie

Upload de relevante bestanden en documenten. 

3. Beoordeling

Uw vordering wordt beoordeeld. Binnen 2 werkdagen reactie.  

4. Akte

Overeenkomen koopprijs en toesturen van de koopakte. 

4. Uitbetaling

Na overeenkomst binnen 3 werkdagen betaling koopsom. 

20%

 Stap 1: op het formulier wordt gevraagd naar uw contactgegevens, de details van de vordering en de details van de debiteur. Deze gegevens zijn nodig om de vordering op waarde te kunnen schatten. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en het aanbrengen van de vordering is geheel vrijblijvend en kosteloos. 

Stap 2: het meesturen van de relevante documenten is van belang om (bepaalde aspecten van) de vordering te kunnen bewijzen. Denkt u daarbij aan de (onbetaalde) factuur, de betreffende overeenkomst of het door de rechter toegewezen vonnis. 

40%

60%

Stap 3: na beoordeling van uw vordering door één van onze incassospecialisten wordt er binnen 2 werkdagen contact met u opgenomen. Indien wordt besloten de vordering niet over te nemen, worden de redenen daarvoor bekend gemaakt. Indien wordt besloten de vordering wel over te nemen, kan het voorkomen dat extra informatie nodig is. 

Stap 4: nadat een koopprijs is overeengekomen krijgt u schriftelijk een koopakte toegestuurd. In deze akte staan de voorwaarden waaronder de koop wordt voltrokken. Daarnaast is deze akte van belang voor het voeren van uw administratie. 

80%

100%

Stap 5: nadat aan de overeengekomen voorwaarden uit de koopakte is voldaan wordt het geld direct aan u overgemaakt. Afhankelijk van uw bank en de verwerkingstijd heeft u het geld binnen maximaal 3 werkdagen op uw bankrekening staan.