Ma - vrij: 09:00 - 17:00
info@ecasso.nl
088 - 234 96 99

Veelgestelde vragen

Vraag en antwoord per categorie 

Dagvaarding 

Wat moet ik doen als ik een dagvaarding heb ontvangen?

Ook na het ontvangen van de dagvaarding wordt u nog eenmaal de mogelijkheid geboden om het openstaande bedrag te voldoen. Dit kan tot uiterlijk twee werkdagen voor de zittingsdatum. Als het verschuldigde bedrag dan niet binnen is, zal dit leiden tot extra kosten. De dag en het tijdstip waarop uw zaak door de rechter zal worden behandeld staan vermeld in de dagvaarding.

Wat zijn de gevolgen als ik niet (tijdig) betaal?

Als u het openstaande bedrag niet uiterlijk twee werkdagen voor de zittingsdatum heeft betaald zal dit leiden tot extra kosten. Deze kosten zijn te voorkomen door het verschuldigde bedrag op tijd te betalen.

Diensten 

Welke diensten levert Ecasso?

Als specialist op het gebied van incassozaken biedt Ecasso de volgende diensten aan:

– laatste aanmaning;
– no cure no pay incasso;
– aankoop van vorderingen;
– afgeboekte vorderingen.

Op welke manier worden mijn klanten benaderd?

Ecasso stemt de wijze waarop uw klanten worden benaderd volledig met u af. In goed overleg worden de juiste toon en incassostrategie bepaald om tot een maximaal resultaat te komen.

Sommatiebrief 

Wat moet ik doen als ik een sommatiebrief heb ontvangen?

Als u een sommatiebrief heeft ontvangen betekent dit dat er sprake is van een openstaande vordering. Als u de vordering direct betaald, voorkomt u verdere kosten. De bankgegevens kunt u vinden op de website. Bent u het niet eens met de aard of de hoogte van de vordering? Dan is het van belang dat u dit zo spoedig mogelijk kenbaar maakt.

Wat zijn de gevolgen als ik niet (tijdig) betaal?

Als u het openstaande bedrag niet binnen de in de brief gestelde termijn betaalt zal dit leiden tot extra kosten. Deze kosten zijn te voorkomen door de rekening op tijd te betalen of contact op te nemen om een regeling te treffen.

Vordering 

Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met de vordering?

Als u het niet eens bent met de vordering is het van belang dat u dit zo spoedig mogelijk kenbaar maakt. Dit kan per telefoon, email of post. Als u uw bezwaar indient per email of post, dient u daarbij altijd het in de brief genoemde referentienummer te vermelden en duidelijk aan te geven waarop uw bezwaar precies betrekking heeft. Als u telefonisch bezwaar indient, houd dan uw referentienummer bij de hand zodat u sneller kunt worden geholpen.

Wat zijn de bankgegevens van Ecasso?

IBAN: NL55 INGB 0007 5725 96
BIC/Swift: INGBNL2A

Ter attentie van: Ecasso B.V.

LET OP: voor de correcte verwerking van uw betaling is het van belang dat het referentienummer wordt vermeld. Op de website kunt u ook direct met iDEAL betalen.

Hoe lang duurt het voordat mijn betaling is verwerkt?

De verwerkingstijd van uw betaling is afhankelijk van de betaalwijze en kan variëren van twee (internetbankieren) tot en met zes (overschrijvingskaart) werkdagen. Houd hiermee rekening met uw betaling.

Hoe worden de incassokosten berekend?

Vanaf 1 juli 2012 worden incassokosten, of buitengerechtelijke kosten, berekend naar percentage van het verschuldigde bedrag volgens de volgende wettelijke staffel:

Ik heb al betaald aan de oorspronkelijke schuldeiser, wat nu?

Als u al betaald heeft aan de oorspronkelijke schuldeiser dient u dit zo spoedig mogelijk te melden. U wordt dan verzocht om onder vermelding van uw referentienummer een betaalbewijs te sturen naar info@ecasso.nl.

Welke vorderingen kan ik aanleveren?

Ecasso is geïnteresseerd elk type zakelijke of particuliere vordering: onbetaalde facturen, openstaande abonnementskosten, loonvorderingen, geldleningen of door de rechter toegewezen vonnissen. Het maakt daarbij niet uit hoe oud de vorderingen zijn of in welke fase van het incassotraject de vorderingen zich bevinden. De hoeveelheid vorderingen is evenmin van belang: Ecasso koopt zowel losse vorderingen als gehele vorderingsportefeuilles.

Welke tarieven hanteert Ecasso?

De tarieven zijn afhankelijk van het risico dat u wilt overdragen, het soort dienst waarvan u gebruik wenst te maken en de fase waarin het incassotraject zich bevindt. Neem direct contact op om de voor u geldende tarieven door te spreken.

Betalingsregeling

Wat moet ik doen als ik het bedrag niet kan betalen?

Indien u het verschuldigde bedrag niet kunt betalen dient u contact op te nemen om een betalingsregeling te treffen. U voorkomt hiermee extra kosten. De voorwaarden van de te treffen regeling zullen afhankelijk zijn van uw inkomen en persoonlijke situatie.

Hoe kan ik een betalingsregeling treffen?

U kunt een betalingsregeling treffen via het formulier betalingsregeling of door telefonisch contact op te nemen. Het formulier en meer informatie zijn te raadplegen onder het kopje ‘uw vordering’ -> ‘betalingsregeling’.

Zijn er kosten verbonden aan het treffen van een regeling?

Nee, aan het treffen van een betalingsregeling zijn geen kosten verbonden.

Let op: zodra uw regeling komt te vervallen is het volledige bedrag direct opeisbaar.

Wat gebeurt er als ik niet voldoe aan de voorwaarden van de afgesproken betalingsregeling?

Als u niet voldoet aan de voorwaarden van de afgesproken betalingsregeling zal deze komen te vervallen. Dit betekent dat het volledige bedrag direct opeisbaar is, waarbij er in veel gevallen kostenverhogende maatregelen zullen worden getroffen.

Beslag

Wat is beslag?

Beslag is een maatregel die door een deurwaarder kan worden getroffen waardoor iemand niet meer vrij over zijn bezittingen kan beschikken. Zo kan er bijvoorbeeld bij de werkgever beslag worden gelegd op nog uit te betalen loon. Het loon wordt dan betaald aan de schuldeiser, en niet aan de schuldenaar. Beslaglegging kan worden voorkomen door de openstaande vordering tijdig te voldoen.

Wat zijn voor mij de gevolgen van beslaglegging?

De gevolgen van een beslag kunnen verstrekkend zijn. Zo kan het zijn dat een groot gedeelte van uw loon direct aan de schuldeiser wordt betaald, of dat uw spullen na beslaglegging worden verkocht. Het is daarom in uw belang dat beslaglegging wordt voorkomen. Dit doet u door de openstaande vordering tijdig te voldoen.

Ecasso 

Wat doet Ecasso?

Ecasso is gespecialiseerd in de overname van vorderingen, zoals bijvoorbeeld een onbetaald gebleven factuur of openstaande abonnementskosten. Ecasso vindt het belangrijk om bij de afwikkeling van haar vorderingen de belangen van alle betrokken partijen mee te wegen. De focus zal daarom altijd liggen op het vinden van een passende oplossing binnen het minnelijke traject.

Voor wie werkt Ecasso?

Ecasso werkt voor een breed scala aan bedrijven uit uiteenlopende sectoren. Samen met haar opdrachtgevers streeft Ecasso naar een passende oplossing voor alle betrokken partijen. Daarbij wordt per opdrachtgever gekeken naar de beste manier om uw klanten te benaderen om tot een maximaal en klantvriendelijk resultaat te komen. Door uw debiteurenbeheer (gedeeltelijk) uit handen te geven verzekert u zich van een kordaat incassobeleid zodat u zich kunt richten op uw kernactiviteiten en de maximale groei van uw onderneming.

Ik heb een klacht, wat nu?

Indien u een klacht heeft wordt u verzocht dit kenbaar te maken door een email te sturen naar info@ecasso.nl onder vermelding van uw referentienummer. Na inhoudelijke beoordeling van de klacht zal er contact met u worden opgenomen.

Overige 

Andere vraag?

Staat uw vraag er niet bij? Neem telefonisch contact op of stuur een email naar info@ecasso.nl.